NÄIN JÄRJESTÄT HAUTAJAISET

ENNEN HAUTAUSTA


Kuolemasta tiedottaminen;
Sukulaiset, ystävät, työnantaja, taloyhtiö, kerhot, yhdistykset, pankki, vakuutusyhtiö.
 
Kuolintodistus;
Sairaala hoitaa virkateitse ilmoituksen maistraattiin. Vainajan lähiomaisella tai muulla hänen läheisellään on oikeus saada jäljennös kuolintodistuksesta hautausluvan allekirjoittaneelta lääkäriltä.
 
Lupa hautaamiseen;
Luvan kirjoittaa joko hoitanut tai avauksen suorittanut lääkäri ja se on toimitettava sen hautausmaan omistajalle, jonka hautausmaahan vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, on lupa hautaamiseen toimitettava krematorion edustajalle. Hautausluvan voi hoitaa joko hautaustoimisto tai omainen itse.
 
Virkatodistus;
Virkatodistuksen pankki ym. asioiden hoitoa varten saa siltä rekisteriviranomaiselta, jossa vainaja oli kirjoilla kuolinpäivänä.
 
Hautapaikka;
Uusi tai vanha hautapaikka; sovittava haudan avaus. Jos tulee arkkuhautaus, on sovittava haudalla olevan hautakiven siirrosta kiviliikkeen kanssa. Tämän voi sopia hautaustoimisto. Jos vainaja tuhkataan ja haudataan uurnassa, hautakiveä ei tarvitse siirtää haudalta pois.
 
Liputus;
Kuolinpäivänä ja hautajaispäivänä.
 
Lehti-ilmoitus;
Mihin lehtiin, ilmoituspäivä (etukäteen kutsuna vai jälkikäteen), tekstin suunnittelu. Jos ilmoitus on kutsuna, on yleensä siunauksen jälkeen erillinin kiitosilmoitus. Kutsuna julkaistavaan ilmoitukseen voidaan myös laittaa vastauspyyntö saattoväelle, jolloin osallistujamäärä saadaan tarkennettua ja näin helpottaa omaisten tarjoilun järjestelyä
 
Painetut kutsut hautajaisiin;
Kutsuttavat henkilöt, teksti, painatus, postitus. Kutsun voi hoitaa omaiset myös puhelimitse
 
Siunaustilaisuus;
Aika, paikka, pappi tai muu puhuja. Ohjelman suorittajat, virret.
Mahdollisesti painettava ohjelmalehtinen

Kantajat;
Tarvitaan yleensä 6 henkilöä, jos arkku saatetaan ulos kappelista.
Jossain seurakunnissa kantajia tarvitaan jo ennen tilaisuuden alkua.

Kukat;
Kappelin koristelu, arkunkoriste, henkilökohtaiset kukkalaitteet, muistotilaisuuden koristelu, uurnan koriste.
 
Uurnan hautaaminen;
Sovittava uurnan laskuaika seurakunnan kanssa.
 
Valokuvaus;
Tarvittaessa valokuvaajan tilaaminen.
 
 
HAUTAUKSEN JÄLKEEN


Vakuutukset;
Työnantajan ryhmähenkivakuutus (yhteys työnantajaan), yksityiset henki- ym. vakuutukset.
 
Perhe-eläke;
Kansaneläkelaitos, työeläkkeet.
 
Hautamuistomerkki;
Nimen kaiverrus tai mahdollisesti uusi muistomerkki.
 
Haudanhoitosopimus;
Sovittava esim. seurakunnan kanssa.
 
Sukuselvitys;
Sukuselvitys perunkirjoitusta varten tulee hankkia niistä rekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 ikävuodesta lähtien. Yleensä perunkirjoituksen toimittaja hoitaa sukuselvitysten hankkimisen.
 
Perunkirjoitus;
Vainajan sukuselvitys, kuolinpesän tilien saldot (myös lesken) pankista (saldotodistus kuolinpäivälle). Luettelo arvopapereista ja muusta omaisuudesta, luettelo lainoista ja muista veloista. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.
 
Testamentti;
Selvitettävä ennen perunkirjoitusta, onko vainaja ilmaissut viimeisen tahtonsa
testamentilla.